อัลบั้มภาพ

Album " แสดงภาพทั้งหมด "

   
กำหนดการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี ๒๕๕๖
 
   

   
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำ และกำชับแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกข
 
   

   
นายอำเภอต่าง ๆ และคณะข้าราชการปกครอง ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตก
 
   

   
นายอำเภอต่าง ๆ และคณะข้าราชการปกครอง ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตก
 
   

   
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวันครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลง
 
   

   
นายศิริพัฒ พัฒกุลปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าววัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมื
 
   

   
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ นายอำเภอ ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
   

   
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ นายอำเภอ ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
   

   
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   
รายละเอียด :

 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.