หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : กฎกระทรวงฉบับที่ 18(พ.ศ.2552) ออกตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ
  รายละเอียด : กฎกระทรวงฉบับที่ 18(พ.ศ.2552) ออกตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1210 คน   
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช