ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่างกำหนดการเดินทางนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์มารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ร่างกำหนดการเดินทางนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์มารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 830 คน   
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช