เรื่องน่ารู้
เรื่อง : การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  รายละเอียด : การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 624 คน   
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช