หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : การจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน   
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช