- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบ ภ.บ.ท.๖ (เพิ่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่)

แบบ ภ.บ.ท.๖ ทะเบียนที่ดินเพิ่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ทราบว่าเบิกได้ที่ไหน ใครเป็นผู้จัดหาให้ อบต. หรือว่า อบต.เป็นผู้จัดซึ้อเองจากโรงพิมพ์ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2516 ข้อ 14 กำหนดให้แบบพิมพ์และเครื่องเขียนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ส่วนของจังหวัดเป็นค่าจัดซื้อ แล้วจัดส่งแบบพิมพ์และเครื่องเขียนต่างๆให้อำเภอด้วย นอกจากนั้นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0311.3/ว 2377 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 กำหนดให้ที่ทำการปกครองจังหวัด สำรวจความต้องการแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ของอำเภอ กิ่งอำเภอ แล้วรวบรวมความต้องการสั่งซื้อจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น (อาสารักษาดินแดน)ในนามของจังหวัด โดยอนุมัติผ้ว่าราชการจังหวัดจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ส่วนของจังหวัดเป็นค่าจัดซื้อ และให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดส่งแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ให้อำเภอและกิ่งอำเภอ เพื่อมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป
ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากองค์การบริหารส่วนตำบลขาดแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ต้องแจ้งอำเภอ กิ่งอำเภอ ให้สำรวจและสั่งซึ้อจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ทั้งนี้ เพิ่อให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ภบท.๖ 118.175.84.153 [ วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 09:58 น. ]

เรียน คุณ แบบ ภบท.6
ด้วยกลุ่มงานปกครอง ได้รับการแจ้งประสานจาก กลุ่มงานการเงินและบัญชี ว่า โดยปกติจะทำการสำรวจทุก 5 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน โดยจะมีวิทยุแจ้งไปยังนายอำเภอ ทุกอำเภอ แจ้ง อบต.ในพื้นที่ สำรวจความต้องการแบบพิมพ์ ภบท.11 ภบท.19 ภบท.6 และ ภบท.5 แล้วให้อำเภอรวบรวมรายงานจังหวัด สำหรับในรอบนี้ กลุ่มการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังเสนอวิทยุให้ผู้บังคับบัญชาลงนามแจ้งแล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแจ้งให้ทำอำเภอแจ้ง อบต.สำรวจได้
โดยคุณ ทีมงานจ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช 192.168.120.196, 192.168.134.231 [ วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

อยากทราบว่าการเบิกเงินค่าใช้จ่าย 5 % ล่าสุดสามารถเบิกไปจ่ายอะไรได้บ้าง
โดยคุณ เท็น ส่งเมล์ถึง เท็น 61.7.235.109 [ วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

Warning: fopen(./data/152.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/pokkrong/domains/pokkrongnakhon.com/public_html/webboard/view.php on line 127 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pokkrong/domains/pokkrongnakhon.com/public_html/webboard/view.php on line 128 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pokkrong/domains/pokkrongnakhon.com/public_html/webboard/view.php on line 129 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pokkrong/domains/pokkrongnakhon.com/public_html/webboard/view.php on line 130 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pokkrong/domains/pokkrongnakhon.com/public_html/webboard/view.php on line 131
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.