หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการ
  รายละเอียด : แจ้งให้ข้าราชการกรมการปกครองทุกคนที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.