ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างกองร้อย
อาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน
ขนาดเล็ก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 756 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.