หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติฯ
  รายละเอียด : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.