หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การแจ้งปิดสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด : การแจ้งปิดสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.