ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ราคากลางโครงการติดตังฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : รายงานผลการกำหนดราคากลางจัดทำรูปแบบรายการ โครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 283 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.