ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ปรากฎว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.นครศรี การช่าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 283 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.