ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง ได้มีหนังสือเชิญชวน สำหรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฎว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.นครศรี การช่าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 858,200 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.