ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ การบันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 พ.ค. 2565
3 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ก.พ. 2565
4 สถิติจำนวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนธันวาคม 2564 (ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
18 ก.พ. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
810
24 ธ.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
958
19 ธ.ค. 2564
7 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
10 ธ.ค. 2564
8 รณงรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
08 พ.ย. 2564
9 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
697
27 ส.ค. 2564
10 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1638
10 ส.ค. 2564
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
2995
23 ก.ค. 2564
12 ประกาศรับสมัตรผู้ประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1555
06 ก.ค. 2564
13 จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1999
06 ก.ค. 2564
14 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
813
24 มี.ค. 2564
15 สื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
01 ธ.ค. 2563
16 ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1951
21 ก.ย. 2563
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งกระจูด หมู่ที่ ๗ - เขตตำบลไสหร้า ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1372
23 เม.ย. 2563
18 ประกาศรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1448
31 มี.ค. 2563
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมุ่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
13 ก.พ. 2563
20 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2969
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.