หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ก.ย. 2564
2 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.ย. 2564
3 การแจ้งปิดสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ส.ค. 2564
4 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ส.ค. 2564
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ส.ค. 2564
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ส.ค. 2564
7 หารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ส.ค. 2564
8 หารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ส.ค. 2564
9 หารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ส.ค. 2564
10 หารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ส.ค. 2564
11 หารือข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 ส.ค. 2564
12 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ส.ค. 2564
13 การควบคุมการซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 ส.ค. 2564
14 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีายวกับการรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 ก.ค. 2564
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ก.ค. 2564
16 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ.2505 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ก.ค. 2564
17 การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
21 ก.ค. 2564
18 การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
20 ก.ค. 2564
19 การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564 "นายอำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า" ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ก.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.