Untitled Document
 
 
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ตราประจำจังหวัด
     เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถึงเมือง 12 นักษัตร จาก ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีทั้งหมด 12 เมือง
      ความหมายจังหวัด  นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
      ใช้อักษรย่อ นศ.
      ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกราชพฤกษ์
       ต้นไม้ประจำจังหวัด    ชื่อ ต้นแซะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Millettia atropurpurea
       นกประจำจังหวัด     ชื่อ นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird
 
คำขวัญประจำเมืองนครศรีธรรมราช
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว
นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
 
เพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
"ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเชื้อชาติไทยพำนักทางปักษ์ใต้
ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไกล ปัญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ
เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์ สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ ตามตำนานชาติไทยได้มีมา
จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น สมที่เป็นเมืองสำคัญอันสุดหา
สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ"
อนิรุทธ์ พันธุ์ทิพย์แพทย์      ประพันธ์คำร้อง

 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.