หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ส.ค. 2564
2 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 ส.ค. 2564
3 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
11 พ.ค. 2564
4 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 พ.ค. 2564
5 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
03 พ.ค. 2564
6 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 พ.ค. 2564
7 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
19 เม.ย. 2564
8 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
19 เม.ย. 2564
9 แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
22 มี.ค. 2564
10 ขอมติเวียนคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
03 มี.ค. 2564
11 การเลื่อนสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
05 ม.ค. 2564
12 การดำเนินโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" การบำบัดน้ำเสียและการให้บริการทางการแพทย์ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
393
04 ม.ค. 2564
13 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
30 ธ.ค. 2563
14 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
394
30 ธ.ค. 2563
15 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
30 ธ.ค. 2563
16 การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพา สังคมเป็นสุข" อย่างต่อเนือง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 ธ.ค. 2563
17 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
721
14 ธ.ค. 2563
18 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
738
14 ธ.ค. 2563
19 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (8+1) ดาวน์โหลดเอกสาร
666
02 ธ.ค. 2563
20 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
648
02 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.