หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 เม.ย. 2565
2 การดำเนินโครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข” อย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
09 ก.พ. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/65 อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
07 ก.พ. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/65 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
07 ก.พ. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
351
25 ม.ค. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 ม.ค. 2565
7 ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
14 ม.ค. 2565
8 ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
14 ม.ค. 2565
9 การเตรียมความพร้อมภารกิจด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
29 ธ.ค. 2564
10 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
29 ธ.ค. 2564
11 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
409
29 ธ.ค. 2564
12 การใช้แอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับการดูแลประชาชนแลับริหารณ์รองรับการเปิดประเทศในระยะเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
330
24 พ.ย. 2564
13 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
24 ส.ค. 2564
14 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
632
02 ส.ค. 2564
15 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
833
11 พ.ค. 2564
16 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
760
11 พ.ค. 2564
17 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
791
03 พ.ค. 2564
18 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
590
03 พ.ค. 2564
19 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
745
19 เม.ย. 2564
20 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
800
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.